Katılımcı seçiminde TUBÜTİK-BİDEB 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

  • Yüksek lisans öğrencisi
  • Doktora öğrencisi
  • Araştırma kurumunda görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar

Hedef Kitle Seçim Kriterlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

  • Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,
  • Daha önce eğitim almış olanların daha sonra aynı eğitime çağırılmaması,
  • Katılımcıların statüsünün aynı düzeyde olması,
  • Başvuru oranlarına göre bayan erkek dağılımlarının orantılı olması,
  • Enstitü ya da araştırma kurumunun bulunduğu şehirlerden katılımların orantılı olmasına,
  • Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştıma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında diğer branşlardan hedef kitle alınabilecektir.
  • Katılımcı adaylarının başvuru oranlarına göre Doktora, Yüksekc lisans ve Araştırma kurumunda görev yapma durumuna göre orantılı ayırım yapılmasında dikkat edilmektedir.
calender

Etkinlik tarihleri

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen "Hedef kitle & Seçim kriterleri" sayfamızı inceleyiniz.

XXXX

Facebook

Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu - Facebook gurubu
facebook.com/groups/462107873917733