Bu proje, Antalya ili sınırlarında kalan ve alageyik (Cervus dama L.)’in Dünya’da son kalan doğal popülasyonuna ev sahipliği yapan Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ana amacı; Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS)’nda yayılış gösteren Alageyik popülasyonlarının doğal habitatında korunması, geliştirilmesi, artarak devamının sağlanmasına yönelik optimal yöntem/yöntemlerin araştırılması ve bu amaçla envanter ve izleme çalışmaları ile problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması olarak belirlenmiştir. Çalışma bulguları, alageyik (Cervus dama) popülasyon büyüklüğü ve popülasyon yoğunluğu, alageyik popülasyonlarının saha genelinde dağılımı ve mobilitesi, aktivite desenleri, saha genelinde habitat kullanımı ve tercihleri, habitatların korunması için habitat uygunluk modelini ve haritası ile proje alanında kaçak avcılık, habitat bozulması, arazi kullanımları, sahipsiz köpekler, kıl keçileri sorunları ve çözüm önerilerini ihtiva etmektedir. Çalışmanın hedefine ulaşmasında, verdiği maddi destek için öncelikle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sonsuz teşekkür ederim. Projenin her aşamasında faydalandığımız Proje Danışmanı Prof. Dr. İdris OĞURLU’ya, özverili çalışmalarından dolayı proje ekibine ve çalışmaya her türlü teknik ve lojistik desteği veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü’ne minnettarlığımı ifade etmek isterim. Yine arazi çalışmalarında yardımlarını bizden esirgemeyen, Orm. Müh. Mevlüt ZENBİLCİ, Orm. Müh. Kürşat BAL, Orm. Müh. Yavuz GÖCEN, Coğrafyacı Mehmet Şirin YELSİZ, Orm. Müh. Esra BAYRAM, Orm. Müh. İsmail DİNÇ, Mehmet Ali ÇELİK ve yoğun arazi programın gerçekleştirmemde her zaman anlayış gösteren eşim Filiz ÜNAL’a şükranlarımı sunarım. Çalışma sonuçlarının ülkemizin en önemli büyük memeli türlerinden biri olan alageyiğin ülkemizde korunması, geliştirilmesi, artarak devamının sağlanmasına yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalara önemli bir altlık kaynak olması dileklerimle.
Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü