Katılımcı seçiminde TÜBİTAK-BİDEB 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

 • Yüksek lisans öğrencisi
 • Doktora öğrencisi
 • Araştırma kurumunda görev yapan araştırmacılar

Hedef Kitle Seçim Kriterlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

 • Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,
 • Daha önce eğitim almış olanların daha sonra aynı eğitime çağırılmaması,
 • Katılımcıların statüsünün aynı düzeyde olması,
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması,
 • Enstitü ya da araştırma kurumunun bulunduğu şehirlerden katılımların orantılı olmasına,
 • Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştıma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında diğer branşlardan hedef kitle alınabilecektir.
 • Katılımcı adaylarının başvuru oranlarına göre Doktora, Yüksek lisans ve Araştırma kurumunda görev yapma durumuna göre orantılı ayırım yapılmasında dikkat edilmektedir.
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmasına dikkat edilecek, bu konuda adaylara taahhütname gönderilerek İmzalamaları halinde kesin listeye alınacaklardır.
calender

Etkinlik tarihleri

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen "Hedef kitle & Seçim kriterleri" sayfamızı inceleyiniz.

XXXX

Instagram

Fen ve Doğa Bilimlerinde Araziyi Tanıma, Veri Toplama ve Analiz Teknikleri Kursu - Instagram hesabı
instagram.com/arazi_kamp_teknikleri_2237
XXXX

Facebook

Fen ve Doğa Bilimlerinde Araziyi Tanıma, Veri Toplama ve Analiz Teknikleri Kursu - Facebook gurubu
facebook.com/groups/462107873917733