• Ülkemiz çevre - doğa bilinci ve sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
 • Hedef kitlenin proje sonrası bilimsel çalışma, bilimsel düşünme ve benzer proje üretme ve yürütme konusunda özgüvenleri oluşmasına katkı sağlamak
 • Hedef kitleye aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak
 • Göller Yöresi korunan doğal alanları ile sulak alanlarının doğal doğal yapısı ve jeolojik-hidrojeolojik özelliklerini yerinde ve uygulamalı anlatmak
 • Hedef kitlemizin doğayı ve doğal objeleri daha iyi algılayabilmesini sağlamak
 • Hedef kitlemizin doğal şartlarda yaşayabilme tecrübesine sahip olmasını sağlamak
 • Dağcılık eğitimlerinin esaslarını katılımcılarımıza basitleştirilmiş uygulamalı etkinliklerle gösterebilmek
 • Eğitimde Web-2 araçlarını eğlenerek ve uygulamalı tarzda öğretmek
 • Hedef kitleyi bilim insanları ile bir araya getirerek, yeni araştırma ve proje fikirlerinde buluşturmak
 • Hedef kitleye doğada zararlı ve/veya zehirli sürüngen ve böcekleri tanıma - ayırt etme kriterlerini öğretmek
 • Hedef kitleye önemli memeli ve kuş türlerinin genel özellikleri ve karakteristiklerini yerinde görmelerini sağlamak
 • Arazide kampçılık ve kamp teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim yapmak
 • Arazi şartlarında hayatta kalma teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim yapmak
 • Tıbbi, aromatik, yenilebilir bitkileri ve ayırt etme kriterlerini anlatmak
 • Doğada harita okuma ve yön bulma tekniklerini öğretmek ve uygulamalarını sağlamak
 • İlkyardım tekniklerini teorik ve uygulamalı anlatmak
 • Toros Yörük kültürünü yerinde ve uygulamalı öğretmek
 • Hedef kitleye doğal objeleri materyal olarak kullanma ve etkinliklerde uygulama yapma yetisi kazandırmak
 • Isparta yükselen turizm merkezi olan Lavanta Köyü’nde lavanta yetiştiriciliği ve üretimini uygulamalı anlatmak
 • Toros Yörük Kültüründe Mantarcılığı yerinde ve uygulamalı olarak anlatmak
 • Proje alanındaki tarihi-kültürel öneme sahip yapıları ve tarihsel sürecini yerinde irdelemek

calender

Youtube: Doğa Proje

Proje videolarımız için youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz

https://www.youtube.com/channel/UCxgOkxviytP3IjjRhgMvEeg
calender

Etkinlik takvimi

Ağustos 2022 Etkinlik Dönemi
Etkinlik tarihi: 21-30 Ağustos 2022
Kesin ve yedek listelerin açıklanma tarihi: 5 Ağustos 2022
XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Daha önce TÜBİTAK'ın 4004 projelerine katıldıysanız başvurunuz kabul edilmeyecektir. Bu konuda yanlış bilgi verirseniz "Hedef Kitle & Seçim kriterleri" sayfamızda yer alan yaptırımlara maruz kalacaksınız.

XXXX

Facebook

Kızıldağda Doğa Eğitimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950