Hedef kitlemiz; İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenleri, Bilim Merkezleri Çalışanları ve Lisansüstü (yüksek lisans-doktora öğrencileridir ).

Hedef kitlemiz içerisinde aşağıdaki özelliklere sahip olanlar öncelikli listede yer alacaklardır.

 • Doğu ve Güneydoğu illerinde, Köy Okullarında, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan öğretmenler
 • Okul Öncesi öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri, Fen Bilgisi, Biyoloji, Coğrafya öğretmenleri
 • Bilim Merkezi Çalışanları
 • Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi lisansüstü öğrencileri

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

 • Proje hedef kitle seçimleri yapabilmemiz için öncelikle proje Web Sayfamızda yer alacak olan aşağıda örnek bir taslağın yer aldığı başvuru formunu doldurulan katılımcıların verdikleri bilgiler içerik analiz yöntemi incelenmesi neticesinde karar verilecektir.
 • Doğa kavramını, doğayı ve doğa bilincini, daha ilk çağlarında olan öğrencilerine aktarma görevi sınıf öğretmenlerine verilmiştir.
 • Doğu illerinde çalışan öğretmenler, sonbahar ve kış döneminde zor şartlar altında yaptıkları öğretmenlik görevlerinde, ülkemizin en ücra köşelerinde yaşayan genç neslinin yetişmesinde en büyük rolü üstlenmektedir.
 • Yatılı Bölge Okulu Öğretmenleri; eğitim öğretim dönemi boyunca günlük hayatlarının en büyük kısmını öğrencileri ile geçirmekte ve yatılı bölge okulu öğrencileri için ayna vazifesi görmektedirler.
 • Geleceğin öğretmeni olacak Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi lisansüstü öğrencileri görev yapacakları okullarda daha kapsamlı/kaliteli ders vermeleri ve benzer doğa eğitimlerini bulundukları bölgelerde geliştirmeleri düşüncesiyle, hedef kitleye öncelikli dâhil edilmiştir.
 • Bilim Merkezi Çalışanları bu yıl hedef kitleye dahil edilmiştir.
 • Proje başvuru formumuza, incelediğimiz bazı projelerin aksine kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir.
 • Daha önce herhangi bir TÜBİTAK-Bilim ve Toplum projesinde katılımcı olarak yer almış olanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru sayısına bağlı olarak olabildiğince fazla ilden homojen katılımcı dahil edilmesi planlanmaktadır.
 • Seçimlerde erkek-kadın ve yaş oranının dengeli olmasına dikkat edilecektir.
 • Katılımcı seçimlerinde farklı il, branş, üniversite, kamu kuruluşu olmasına özen gösterilecektir.

calender

Youtube: Doğa Proje

Proje videolarımız için youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz

https://www.youtube.com/channel/UCxgOkxviytP3IjjRhgMvEeg
calender

Etkinlik takvimi

Ağustos 2022 Etkinlik Dönemi
Etkinlik tarihi: 21-30 Ağustos 2022
Kesin ve yedek listelerin açıklanma tarihi: 5 Ağustos 2022
XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Daha önce TÜBİTAK'ın 4004 projelerine katıldıysanız başvurunuz kabul edilmeyecektir. Bu konuda yanlış bilgi verirseniz "Hedef Kitle & Seçim kriterleri" sayfamızda yer alan yaptırımlara maruz kalacaksınız.

XXXX

Facebook

Kızıldağda Doğa Eğitimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950