• Hedef kitlemizin doğaya daha duyarlı ve bilinçli bir doğa gönüllüsü bireylere yönelik yeni çalışma ve projeler üretmesine önderlik etmek. Proje alanı ve çevresinin doğal, kültürel, tarihi değerlerini uzmanlar eşliğinde göstermek ve bu alanların farklı yönlerini uygulamalı olarak anlatmak
 • Hedef kitlemizin doğayı, doğanın merkezinde uzmanlar eşliğinde öğrenmelerini sağlamak
 • Proje alanı ve çevresinde bulunan doğal çevre, flora ve fauna, jeoloji, coğrafya vb. gibi doğa ile ilgili konuları uygulamalı ve eğlenceli tarzda öğretmek.
 • Eğitimde Web-2 araçlarını eğlenerek ve uygulamalı tarzda öğretmek
 • Aynı etkinlik içerisinde Türkiye’nin iki büyük tatlı su gölünü (Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü) tüm güzellikleri ve sorunları ile birlikte değerlendirme fırsatı bulmak.
 • Proje alanımızın (Kızıldağ Milli Parkı ve çevresindeki korunan doğal alanlar) tarihi, sosyal, kültürel, doğal (flora, fauna, jeolojik - coğrafik yapı, vb.) değerlerini görmesini ve öğrenmesini sağlamak.
 • Hedef kitlenin, daha çok teorik tarzda bildikleri doğayı, hiç unutamayacakları, uygulamalı ve drama eğitimleri ile zenginleştirilmiş bir tarzda öğrenmelerine fırsat tanıyarak çevre ve doğa bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak,
 • Hedef kitlemiz vasıtasıyla ülkemiz çevre - doğa bilinci ve sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
 • Doğal, kültürel ve tarihi değerleri bir arada bulunduran doğal Kızıldağ Milli parkı ve çevresindeki etkinlik alanlarımızda farklı branş, yaş ve statüdeki hedef kitlemizi aynı doğa eğitiminde buluşturmak, bütüncül ve anlaşılır bir doğa eğitimi formatı sunabilmek.
 • Farklı branşlardaki hedef kitlede, doğa bilimleri ve doğanın geliştirmesine katkı sağlayacak yeni fikirler oluşmasını sağlamak
 • Hedef kitlemize doğa bilimlerine yönelik hazırladığımız etkinliklerimizde aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
 • Doğa bilimleri konularında gerçekleştireceğimiz gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak,
 • Hedef kitlemizin projemizde kazandığı vizyon ve deneyimle, bilimsel çalışma, bilimsel düşünme ve benzer proje üretme ve yürütme konusunda özgüveni oluşmasında katkı sağlamak,
 • Hedef kitlemize konusunun uzmanı öğretim üyeleri eşliğinde doğa bilimleri ve doğa eğitimi konusunda vizyon kazandırmak.
 • Her anı ile doğada yürütülecek doğa eğitimlerimizde bilimsel bilgiyi hedef kitlemize görsel, uygulamalı ve eğitici dramalar ile basit ve eğlenceli bir tarzda sunabilmek.
 • Hedef kitlemizin doğa ile başbaşa kalarak, doğayı ve doğal objeleri daha iyi algılayabilmesini sağlamak.
 • Hedef kitlemizin doğal şartlarda yaşayabilme tecrübesine sahip olmasını sağlamak
 • Dağcılık eğitimlerinin esaslarını katılımcılarımıza basitleştirilmiş uygulamalı etkinliklerle gösterebilmek.

calender

Etkinlik tarihleri


Projemizin desteklenmesi halinde eğitimlerimiz Temmuz-Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir:

Ağustos 2020 Etkinlik Dönemi

 • Etkinlik tarihi: 11-18 Ağustos 2020
 • Kesin ve yedek listelerin açıklanma tarihi: 25 Temmuz 2020

Eylül 2020 Etkinlik Dönemi

 • Etkinlik tarihi: 1-8 Eylül 2020
 • Kesin ve yedek listelerin açıklanma tarihi: 15 Ağustos 2020
XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Daha önce TÜBİTAK'ın 4004 projelerine katıldıysanız başvurunuz kabul edilmeyecektir. Bu konuda yanlış bilgi verirseniz "Hedef Kitle & Seçim kriterleri" sayfamızda yer alan yaptırımlara maruz kalacaksınız.

XXXX

Facebook

Kızıldağda Doğa Eğitimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950