Proje hedef kitle seçimleri yapabilmemiz için öncelikle proje Web Sayfamızda yer alacak olan aşağıda örnek bir taslağın yer aldığı başvuru formunu doldurulan katılımcıların verdikleri bilgiler içerik analiz yöntemi incelenmesi neticesinde karar verilecektir. Hedef kitle seçiminde:

 • Öğretmenler kendi içinde öncelik sıralamasına konulacaktır:
  Doğa kavramını, doğayı ve doğa bilincini, daha ilk çağlarında olan öğrencilerine aktarma görevi sınıf öğretmenlerine verilmiştir. Doğu illerinde çalışan öğretmenler, sonbahar ve kış döneminde zor şartlar altında yaptıkları öğretmenlik görevlerinde, ülkemizin en ucra köşelerinde yaşayan genç neslinin yetişmesinde en büyük rolü üstlenmektedir. Yatılı Bölge Okulu Öğretmenleri; eğitim öğretim dönemi boyunca günlük hayatlarının en büyük kısmını öğrencileri ile geçirmekte ve yatılı bölge okulu öğrencileri için ayna vazifesi görmektedirler. Yatılı Bölge Okulu Öğretmenleri aldıkları doğa eğitimlerini öğrencilerine aşılama vazifesini geometrik bir yaygın etkiye sahiptirler.
 • Lisansüstü öğrencileri (Yüksek lisans ve Doktora) kendi içinde ayrılarak öncelik sıralamasına konulacaktır.
  Geleceğin öğretmeni olacak Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi lisansüstü öğrencileri görev yapacakları okullarda daha kapsamlı/kaliteli ders vermeleri ve benzer doğa eğitimlerini bulundukları bölgelerde geliştirmeleri düşüncesiyle, hedef kitleye dâhil edilmiştir.
 • Proje başvuru formumuza, incelediğimiz bazı projelerin aksine kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir.
 • Daha önce herhangi bir TÜBİTAK-Bilim ve Toplum projesinde katılımcı olarak yer almış olanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Seçimlerde erkek-kadın ve yaş oranının dengeli olmasına dikkat edilecektir.
 • Katılımcı seçimlerinde farklı il, branş, üniversite, kamu kuruluşu olmasına özen gösterilecektir.

calender

Etkinlik tarihleri


Projemizin desteklenmesi halinde eğitimlerimiz Temmuz-Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir:

Ağustos 2020 Etkinlik Dönemi

 • Etkinlik tarihi: 11-18 Ağustos 2020
 • Kesin ve yedek listelerin açıklanma tarihi: 25 Temmuz 2020

Eylül 2020 Etkinlik Dönemi

 • Etkinlik tarihi: 1-8 Eylül 2020
 • Kesin ve yedek listelerin açıklanma tarihi: 15 Ağustos 2020
XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Daha önce TÜBİTAK'ın 4004 projelerine katıldıysanız başvurunuz kabul edilmeyecektir. Bu konuda yanlış bilgi verirseniz "Hedef Kitle & Seçim kriterleri" sayfamızda yer alan yaptırımlara maruz kalacaksınız.

XXXX

Facebook

Kızıldağda Doğa Eğitimi - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950