Etkinliğin amacı

TÜBİTAK desteği ile yürütülecek bu disiplinler arası bilimsel etkinlik programı sayesinde Orman Okulu Modeli, Pedogojisi, Kültürü ve Yaklaşımı konularında lisans, lisansüstü eğitimi ve bilimsel araştırma yapan hedef kitleye teorik ve uygulamalı eğitim vermek etkinliğin ana hedefini oluşturmaktadır.

Diğer amaçlarımız maddeler halinde verilmiştir:

 • Hedef kitleye Orman okulu kavramını anlatmak
 • Türkiye’de orman okulu pedagojisi, kültürü ve yaklaşımının gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak
 • Hedef kitleye orman okulu konusunda ihtiyaç duyacakları teknik ve pratik bilgileri bir arada sunmak,
 • Türkiye’de Orman okulu eğitim modelinin uluslararası standartlar çerçevesinde yayılmasına katkı sağlamak
 • Hedef kitlenin, okul dışı ve orman okulu etkinliklerini yapmada kendine güven, tecrübe ve bilgi birikimi kazanmasına yardımcı olmak
 • Doğanın ve doğa sevgisinin eğitimin her parçasına katıldığı, eğitimin dört duvara takılmayıp her yerin eğitim alanı, her anın da eğitim zamanı olduğu Orman okulu modelini okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim sistemine dahil edilmesinde katkı sahibi olmak
 • Bu bilimsel etkinlik sayesinde orman okulu vizyonuna sahip olan hedef kitleyi eğitimin nesnesi olmaktan çıkartıp, öznesi haline getirmek
 • Hedef kitleye zararlı ve/veya zehirli sürüngen ve böcekleri tanıma- ayırt etme kriterlerini anlatmak
 • Önemli memeli ve kuş türlerinin genel özellikleri, karakteristikleri ve tanıma kriterlerini anlatmak
 • Orman okulunda etkinliklerinde barınak yapma ve hayatta kalma tekniklerini öğretmek
 • Orman okulu etkinliklerinde kampçılık ve kamp tekniklerini öğretmek
 • Doğada beslenme sanatı ve beslenme yöntemlerini öğretmek
 • Tıbbi, aromatik, yenilebilir ve zehirli bitkileri ve bu bitkileri ayırtetme kriterlerini anlatmak
 • Harita okuma ve yön bulma tekniklerini anlatmak
 • Orman okulu etkinliklerinde ihtiyaç duyulan ilkyardım tekniklerini teorik ve uygulamalı anlatmak
 • Hedef kitle ile bilim insanları ile bir araya getirerek, orman okulu konusunda araştırma ve proje fikirlerinde buluşturmak
 • Orman okulu konusunda uluslararası ve ulusal nitelikte yeni proje ve bilimsel yayınların artmasına katkı sağlamak
 • Türkiye’de Orman okulu vizyonun sahip öğretmen ve araştırmacıların artmasına katkı sağlamak

calender

Etkinlik tarihleri

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
Lütfen "Hedef kitle & Seçim kriterleri" sayfamızı inceleyiniz.

instagram

Instagram

Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu - Instagram hesabı
instagram.com/isubu_orman_okulu