Etkinliğin desteklenmesi halinde başvuran katılımcı adayları arasından aşağıdaki kriterler dikkate alınmak suretiyle 18 kişi etkinliğe davet edilecektir.

Katılımcı seçiminde TÜBİTAK-BİDEB 2237-A- Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katılımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

 • Lisans 4. Sınıf öğrencileri: Deprem felaketinin yaşandığı 11 ildeki üniversitelerde eğitim gören Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri öncelikli hedef kitledir (4 kişi).
 • Lisans üstü öğrencileri: Deprem felaketinin yaşandığı 11 ildeki üniversitelerde eğitim gören Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği Lisans üstü öğrencileri öncelikli hedef kitledir (9 kişi)
 • Araştırma kurumunda görev yapan araştırmacılar ve Öğretmenler: Deprem felaketinin yaşandığı 11 ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Ar-Ge Birimi çalışanları ile Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, Coğrafya ve Biyoloji Öğretmenleri öncelikli hedef kitledir (5 kişi)

Hedef Kitle Seçim Kriterlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

 • Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,
 • Daha önce eğitim almış olanların daha sonra aynı eğitime çağırılmaması,
 • Katılımcıların statüsünün aynı düzeyde olması,
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması,
 • Enstitü ya da araştırma kurumunun bulunduğu şehirlerden katılımların orantılı olmasına,
 • Orman okulu modeli, orman okulu pedagojisi konularında lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştırma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında diğer branşlardan hedef kitle alınabilecektir.
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmasına dikkat edilecek, bu konuda adaylara taahhütname gönderilerek İmzalamaları halinde kesin listeye alınacaklardır.
  • calender

   Etkinlik tarihleri

   XXXX

   Başvuru formu

   Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.
   Lütfen "Hedef kitle & Seçim kriterleri" sayfamızı inceleyiniz.

   instagram

   Instagram

   Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu - Instagram hesabı
   instagram.com/isubu_orman_okulu