Katılımcı seçiminde TUBÜTİK-BİDEB 2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katılımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

 • Yüksek lisans öğrencisi
 • Doktora öğrencisi
 • 35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan genç araştırmacılar,
 • 35 yaş altı, en az yüksek lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde uzman statüsünde çalışan veya Sağlık bilimlerinde uzmanlık eğitimini tamamlamış kişiler

Hedef Kitle Seçim Kriterlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

 • Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,
 • Daha önce eğitim almış olanların daha sonra aynı eğitime çağırılmaması,
 • Katılımcıların statüsünün aynı düzeyde olması,
 • Başvuru oranlarına göre bayan erkek dağılımlarının orantılı olması,
 • Enstitü ya da araştırma kurumunun bulunduğu şehirlerden katılımların orantılı olmasına,
 • Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştıma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında diğer branşlardan hedef kitle alınabilecektir.
 • Katılımcı adaylarının başvuru oranlarına göre Doktora, Yüksek lisans ve Araştırma kurumunda araştırmacı ya da bir kamu kurumu AR-GE biriminde Uzman olarak görev yapma durumuna göre orantılı ayırım yapılmasına dikkat edilmektedir.

instagram

Instagram

Göç Araştırmalarında Güncel Yöntemler: Kuş Halkalama, Geolocator Cihazı ve Sayım Teknikleri Kursu Instagram Hesabı
instagram.com/goc_arastirmalari