TÜBİTAK desteği ile yürütülecek bu disiplinler arası bilimsel etkinlik programı sayesinde üniversitelerde yaban hayatı konusunda bilimsel araştırma yapan ve kuş gözlemciliği konusunda tecrübeli olan genç araştırmacılar ve bu konuya merak duyan lisansüstü öğrencilerine, kuş sayım tekniklerini bilimsel bir çerçevede teorik ve uygulamalı olarak öğretmek amaçlanmaktadır. Diğer amaçlarımız aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

  • Katılımcılarımızın yaban hayatı ve avifauna konusunda bilgi dağarcıklarını geliştirmek amaçlı teorik ve uygulamalı bir eğitim modeli sunmak.
  • Kuş gözlemcilerine elde ettikleri verileri değerlendirme, hesaplama ve analiz tekniklerini öğretmek.
  • Hedef kitlenin farklı sulak alan ve habitatlarda yapacakları gözlem temelli çalışmalarında alan tanıma, arazi şartlarında karşılaşılacakları sorunlara dikkat çekme ve kuş gözlem etiği konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak
  • Ornitolojinin farklı dallarında araştırmalar yapan hedef kitleyi, bu konuda tecrübeli ve konusunun uzmanı bilim insanları ile bir araya getirerek, yeni araştırma ve proje fikirlerinde buluşturmak
  • Hedef kitleye ornitoloji alanında arazi çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgi ve donanımı kazanma ve kullanma yetisi kazandırmak
  • Hedef kitlenin, kendi çalışma alanı dışındaki avifauana elemanları hakkında bilgi sahibi olmaları ve yeni araştırmalar için bilimsel altyapılarının zenginleşmesine katkı sağlamak
  • Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek kuş sayım teknikleri hakkında disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak
  • Hedef kitleye, arazide konaklama, kampçılık ve doğada yaşayabilme konusunda teknik bilgi vermek ve tecrübe kazandırmak