TÜBİTAK desteği ile yürütülecek bu disiplinler arası bilimsel etkinlik programı sayesinde üniversitelerde yaban hayatında kuşların popülasyon ve göç ekolojileri ile ilgili (Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) bilimsel araştırma yapan genç araştırmacılar ve bu konuya merak duyan lisansüstü öğrencilerine, kuş araştırmalarında dünyada yaygın olarak kullanılan kuş halkalama ve markalama yöntemi, geolocator cihazı ve sayım tekniklerini bilimsel bir çerçevede teorik ve uygulamalı olarak öğretmek amaçlanmaktadır.
Diğer amaçlarımız aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

  • Katılımcılarımızın yaban hayatı ve avifauna konusunda bilgi dağarcıklarını geliştirmek amaçlı teorik ve uygulamalı bir eğitim modeli sunmak.
  • Kuşların popülasyon ve göç ekolojileri ile ilgili araştırma yapan veya yapacak olan katılımcılara elde edilen verileri değerlendirme, hesaplama ve analiz tekniklerini öğretmek.
  • Hedef kitlenin Boğazkent’te (Serik/Antalya) farklı habitatlarda (kumul alan, sazlık ve bataklık alan, çorak alan, çayır ve mera alanı vb.) yapacakları gözlem ve uygulama temelli çalışmalarında alan tanıma, arazi şartlarında karşılaşılacak sorunlara dikkat çekme ve kuş halkalama etiği konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak
  • Ornitolojinin farklı dallarında araştırmalar yapan hedef kitleyi, bu konuda tecrübeli ve konusunun uzmanı bilim insanları ile bir araya getirerek, yeni araştırma ve proje fikirlerinde buluşturmak
  • Hedef kitleye ornitoloji alanında arazi çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgi ve donanımı kazanma ve kullanma yetisi kazandırmak
  • Hedef kitlenin, kendi çalışma alanı dışındaki avifauna elemanları hakkında bilgi sahibi olmaları ve yeni araştırmalar için bilimsel altyapılarının zenginleşmesine katkı sağlamak
  • Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek kuş halkalama ve sayım teknikleri hakkında disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak
  • Hedef kitleye, arazide konaklama, kampçılık ve doğada yaşayabilme konusunda teknik bilgi vermek ve tecrübe kazandırmak

instagram

Instagram

Göç Araştırmalarında Güncel Yöntemler: Kuş Halkalama, Geolocator Cihazı ve Sayım Teknikleri Kursu Instagram Hesabı
instagram.com/goc_arastirmalari