Fen ve Doğa Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitimi isimli bu proje yazma eğitimi etkinliği, TÜBİTAK ARDEB Projeleri konusunda tecrübeli akademisyenlerin belli bir amaç doğrultusunda bir araya geldiği ve bu minvalde yoğun bir program ile hedef kitlenin proje yazma vizyonunun gelişimine vesile olacak bir çalışma imkanı sunmaktadır. Eğitim, 4 ayrı üniversiteden 6 Öğretim Üyesi tarafından verilecektir. Desteklenmesi halinde TÜBİTAK-BİDEB tarafından Nakdi destek sağlanacaktır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yürütücü kuruluş rolünü üstlenecektir. Çalışmanın başarılı olması durumunda TÜBİTAK Destek Programları ve diğer destek fonları ölçeğinde proje önerilerinin artarak devam etmesine hizmet edecektir. Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde en az doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip, TÜBİTAK ARDEB 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 3501, ve AB ikili iş birliği proje desteklerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olanlar içerisinde en az bir proje ile katılmayı taahhüt eden araştırmacılara öncelik tanınacaktır.