Katılımcı seçiminde TUBİTAK-BİDEB 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katılımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması,
 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması,
 • Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 • Araştırma projelerinden (TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 3501, ve AB ikili iş birliği) herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
 • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 • İntihal başta olmak üzere etik ihlali suçlarından ceza almamış olmak ve hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma olmaması.
 • Etkinliğe bir proje önerisi /fikri ile katılıyor olması,

Hedef Kitle Seçim Kriterlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

 • Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması,
 • Katılımcı adaylarının doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine göre orantılı ayırım yapılmasına dikkat edilmektedir.