Bu bilimsel etkinliğin temel hedefi Fen ve Doğa Bilimleri konularında yeterliliğini almış doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip hedef kitleye proje önerisi hazırlama, proje yürütme becerilerini geliştirilme ve başarı ile sonuçlandırılabilmelerine yönelik teknik ve bilimsel destek sağlamaktadır. Diğer amaçlarımız aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

  • TÜBİTAK Destek Programlarını tanıtmak
  • Proje yönetimi ve bileşenlerini anlatmak
  • Proje öneri formu hazırlanırken dikkat edilmesi gerekli hususları teorik ve uygulamalı bir tarzda öğretmek
  • Bir projeyi başlatma, planlama, yürütme ve sonlandırma süreçlerini teorik ve uygulamalı öğretmek
  • Bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonun konularını etkileşimli bir şekilde anlatmak
  • TÜBİTAK Destek Progrmaları Mali esasları teorik ve uygulamalı anlatmak
  • Proje gelişme ve sonuç raporlarının hazırlanmasını uygulamalı göstermek
  • Yaygın etkinin olabildiğince fazla sayıda hedef kitleye ulaştırılabilmesi için bilgi paylaşamında bulunmak
  • Hedef kitlenin bir yıl içerisinde en az bir proje sunabilmesine yönelik paylaşım ortamı ve bilgi ağı oluşturmak.