“Fen Ve Doğa Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitimi” isimli bu proje yazma eğitimi etkinliği, 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Desteği ile yürütülecektir. Projemize Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi AYNİ destek sağlanmaktadır. Proje etkinliklerinde, konusunun uzmanı 3 farklı üniversitede görev yapan 6 adet eğitmen görev almaktadır. Hedef kitlemiz; en az doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılardır. Hedef kitleye proje önerisi hazırlama, proje yürütme becerilerini geliştirilme ve başarı ile sonuçlandırılabilmelerine yönelik teknik ve bilimsel destek sağlamak amacıyla bu etkinlik düzenlemiştir. Eğitim programımız teorik-uygulamalı tarzda sunulacaktır. Dersler desteklenmiş ve desteklenmemiş örnek projeler ile zenginleştirilecektir. Eğitim, 3 gün olarak planlanmıştır. Etkinlikte 21 saat teorik ve 9 saat uygulama olmak üzere 30 saatlik ders planı bulunmaktadır. Bu proje yazma eğitimi, daha önce TUBİTAK ARDEB projesi yürütmüş/yürütmekte olan konunun uzmanı Düzenleme Kurulu ve Eğitmenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları açısından kaçırılmaz fırsatlar sunmaktadır.

Bu etkinlik, TÜBİTAK-BİDEB 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında planlanmıştır.